Kontakt os på tlf: [+45] 4250 0565 · info@co2skov.dk

SKÅN VORES PLANET Vi udleder al for megen co2, både privat og i vores virksomheder.
Lær hvordan din virksomhed kan blive co2 neutral
Missionen for co2skov.dk er at plante mere skov i Danmark for at reducere CO2 i atmosfæren, sikre den grønne omstilling og nå de globale klimamål.

Private har mange muligheder for at bidrage til den grønne omstilling ved fx at isolere deres huse, flyve mindre, skifte bilen ud med en elbil, spise mere grønt osv. Det er også nødvendigt at firmaer bidrager til den grønne omstilling. Firmaerne har dog stadig brug for varebiler, der kan køre langt og produktionsudstyr, der er energikrævende.

Med co2skov.dk får virksomheder nu en mulighed for at styrke deres grønne profil ved at rejse ny skov. co2skov.dk formidler aftaler mellem virksomheder og skovdyrkere.

  • Ved hjælp af træers fotosyntese suges virksomhedens egenproducerede CO2 ud af atmosfæren.
  • Virksomheden støtter den grønne omstilling og får en grøn profil ved at støtte skovrejsning.

Den danske skovejer får et tilskud til at omlægge marker til skovbrug, og den årlige betaling fra virksomheden går til plantning, vanding, gødning, ukrudtsbekæmpelse, mm. som er en hjælp til driften af skoven.

co2skov.dk har udarbejdet et program, der, ud fra oplysninger
om den enkelte virksomheds energiforbrug, udregner dets CO2-aftryk

Udregninger er baseret på anerkendte institutioners (bla. Teknologisk Instituts) oplysninger om CO2 produktion ved forskellige energikilder, fx  at forbrænding af 1 liter benzin udskiller 2,38 kg CO2).

Vi bruger en sikker model for beregning af CO2-optaget. Derfor regner vi med, at 1 Ha skov optager min 10.000 kg CO2 pr. år (fyrreskov).

Eksempel: Mindre dansk håndværkervirksomhed

4 varebiler 14.000 l diesel/år          37.240 kg CO2/år
El                  25.000 KWh/år             5.000 kg CO2/år
Opvarmning 4000 m3 naturgas     7.560 kg CO2/år
Total                                                 49.800 kg CO2/år

Det vil sige, at med et CO2-optag pr. Ha på 10.000 kg skal virksomheden rejse cirka 5 Ha skov for at være CO2-neutral

Efter co2skov.dk har hjulpet din virksomhed med at udregne CO2 aftrykket, rejser I ny dansk skov, der størrelsesmæssigt passer til virksomhedens behov.

co2skov.dk udarbejder en kontrakt til virksomheden, hvor betingelserne for co2skoven er beskrevet (se eksempel nedenfor).

Virksomheden modtager:

  • Certifikat med GPS-koordinater på skoven
  • En metalplade med firmaets navn og evt. logo monteret på hegn/stolpe ved skoven,
  • co2skov klistermærke med årgang til fx varebiler
  • co2skov logo til brug på sociale medier, e-mail signatur, hjemmeside, brevpapir, etc.
  • Adgang til skoven efter aftale med skovdyrkeren.

Derudover tilbyder co2skov.dk mod merbetaling film optaget ved droneoverflyvning af skoven.

Virksomheden vil også, hvis virksomheden ønsker det, blive registreret på co2skovs hjemmeside.